Σχετικά με την Εταιρεία AutoExport

H Auto Export Sp. Z o.o είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την πώληση και την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αυτοκινήτων. Η Εταιρεία έχει συσταθεί για να παρέχει στους πελάτες τις καλύτερες προσφορές για την αγορά αυτοκινήτων, φορτηγών, οικοδομικού εξοπλισμού και γεωργικών μηχανημάτων - κυρίως από το Πολωνικό δίκτυο διανομής και με ένα ορισμένο τεχνικό και νομικό κράτος.

Η Auto Export πραγματοποιεί χονδρική και λιανική πώληση αυτοκινήτων σε χονδρεμπόρους (μεταπωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αντιπροσώπους). Η Auto Export προσφέρει σε εταιρείες με δικό τους στόλο οχημάτων την συνεργασία για την πώληση αυτοκινήτων μέσω των αναπτυγμένων καναλιών πώλησης και διανομής στην Ευρώπη και την Ασία.

więcej